Polityka prywatności

Regulamin, Polityka Prywatności i Cookies

§.1 Postanowienia Ogólne
1. Korzystanie z witryny www.multizoneit.pl oznacza akceptację poniższych warunków.
2. Na potrzeby Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies definiuje się następujące pojęcia:
• Użytkownik –podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odwiedzający Witrynę
• Witryna – strona internetowa umieszczona w Sieci Internet pod adresem www.multizoneit.pl
• Operator witryny – firma Multizone IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Darłowska 3/7 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000351786, NIP: 1132793854.
• Rozporządzenie- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

§.2 Dostęp do witryny
1. Witrynę można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej
2. Operator witryny zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
3. Dostęp do Witryny jest bezpłatny. Za dostęp do zasobów witryny Użytkownik nie ponosi opłat.
4. W celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa dostęp witryny odbywa się za pośrednictwem SSL czyli protokołu szyfrowania komunikacji.
5. Dostęp do Witryny jest anonimowy i nie wymaga podawania danych osobowych.

§3. Dane osobowe
1. Operator witryny jest administratorem danych swoich klientów.
2. Wszelkie zapytania ofertowe i pytania Użytkownik powinien kierować na adres email zamieszczony w witrynie, w sekcji Kontakt. Przesłanie wiadomości email przez Użytkownika jest dobrowolne.
3. Witryna nie zawiera formularza kontaktu służącego do nawiązywania komunikacji z Operatorem witryny.
4. Do przetworzenia zapytań ofertowych i pytań Operator wykorzystuje następujące dane Użytkownika: Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, miejsce pracy i stanowisko.
5. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
6. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli Operator witryny jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Operatora witryny jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@multizoneit.pl.
8. Operator witryny zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Operatora witryny do retencji danych.
9. Operator witryny ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
11. Operator witryny nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Operatora witryny.
13. Operator witryny o ochrony danych osobowych stosuje szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizoane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

§4. Pliki cookies
1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, Witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone w plikach cookies informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach Operator witryny dokonuje korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Operator witryny stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wykorzystania Witryny, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Operatora witryny w celu optymalizacji działań.
5. Witryna wykorzystuje następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
b)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.


Privacy Preferences