Multizone IT 
 
PROSTO
EFEKTYWNIE
SOLIDNIE

Multizone IT

PROSTO
EFEKTYWNIE
SOLIDNIE

System ESNDS
(e-Szczepionka)
NADZÓR MAGAZYNÓW, KONTROLA DYSTRYBUCJI, ZAPOBIEGANIE EPIDEMIOM

KLIENT

Główny Inspektorat Sanitarny – centralny urząd administracji rządowej (podlega pod Ministerstwo Zdrowia). Powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego – w tym zapobieganiu powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. M.in. odpowiada za nadzór nad preparatami szczepionkowymi w Polsce.

POTRZEBA BIZNESOWA

Główną przesłanką powstania systemu była potrzebna pozyskiwania szybkiej informacji na temat konkretnych preparatów szczepionkowych. GIS wymagał, aby w trybie online realizować nadzór nad dystrybucją preparatów szczepionkowych. Kolejnym wymogiem było dostarczenie narzędzia do profesjonalnego zarządzania szczepionkami, włączając w to nadzór nad łańcuchem dystrybucji.
W ramach postępowania konkursowego zdecydowano się na powierzenie zamówienia na dostawę systemu ESNDS firmie Multizone IT.

Aplikacja została zaprojektowana i przygotowana jako systemem magazynowo – księgowy preparatów medycznych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego i jednostek podległych. Obsługuje ponad 300 jednostek na obszarze całego kraju. Korzysta z niego przeszło 1500 użytkowników.

Aplikacja wspiera łańcuch dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz leczniczych na obszarze całej Polski. Dostarcza także mechanizmy do raportowania oraz analizy danych. Zaimplementowano także moduł prognoz wykorzystania preparatów magazynowych.

FUNKCJONALNOŚCI

Portal Administracyjny
Użytkownicy i role
Preparaty i słowniki
Operacje magazynowe
Alerty i rezerwy magazynowe
Moduł Raportów i symulacji

CO ZROBILIŚMY

 

ANALIZA BIZNESOWA

  • Warsztaty z użytkownikami
  • Opis w formie przypadków użycia

PROJEKTOWANIE APLIKACJI

  • Przepływy ekranów
  • Architektura informacji
  • Interfejs użytkownika

DEVELOPMENT

  • Podział projektu na części
  • Tworzenie aplikacji

WSPARCIE I ROZWÓJ

  • Wsparcie klienta
  • Stały rozwój aplikacji
  • Szkolenia użytkowników

TECHNOLOGIE

01
02
03
04

Jeśli masz pytania – zadzwoń

95 96 92 566Jeśli masz pytania – zadzwoń

95 96 92 566